Werkgroep Ruimtelijke Ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt zich bezig met het kritisch volgen en bewaken van het gemeentelijkarcheologiebeleid t.a.v. de ruimteleijke plannen binnen de Gemeente Valkenswaard. Niet alleen plaatst deze werkgroep de plannen in een historisch perspectief maar de voornaamste rol is deze van belangenbehartiger middels meedenken en steun geven voor de vorming van het archeologiebeleid, het kritisch volgen van het ruimtelijk beleid en het versterken van het draagvlak en participatie.

Lopende Projecten:
- Bijwerken en opstellen Archeologiekaart
- Bijwerken en opstellen Erfgoed verordening
- Kloosterpark
- Oude LTS terrein
- Lage Heide
- Reconstructie Europalaan
- De markt