Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie houdt zich bezig met het bodemarchief binnen de gemeente. In ons bodemarchief zit een groot deel van de kennis over ons verleden. Het bodemarchief is in Valkenswaard helaas ongezien door nieuwbouw, infrastructurele werken, ruilverkavelingen, waterwerken en tal van andere ingrepen verdwenen. Naast het in kaart brengen en bestuderen van dit bodemarchief heeft de werkgroep ook de taak om toekomstig archeologischonderzoek te begeleiden en uit te voeren.

Lopende projecten zijn:
- In kaart brengen en bestuderen historie Archeologie in Valkenswaard
- Opstellen Archeologische waarde kaart Valkenswaard
- De Watermolen op Schaft
- De Schans van Weerdt
- Het oude Kerkhof