Missie

Valkenswaard Vandaag heeft tot doel het in kaart brengen van de rijke historie van de Gemeente Valkenswaard. Het onderzoek is gericht op de parallel tussen de archieven, archeologie en historische geografie te trekken en zo de geschiedenis van deze gemeente te reconstrueren. De resultaten van dit onderzoek zijn voor iedereen toegankelijk en worden middels de website www.valkenswaardvandaag.nl openbaar gemaakt.

Valkenswaard Vandaag vervult de rol van belangenbehartiger ter bescherming van ons cultureel en archeologisch erfgoed in de gemeente Valkenswaard. Deze rol van belangenbehartiger is een combinatie van:
- het versterken van het draagvlak en de partcipatie
- het kritisch volgen van het ruimtelijk beleid
- meedenken en steun geven aan het cultuurhistorisch en archeologisch beleid

Valkenswaard Vandaag is het lokale aanspreekpunt en tevens lid van de Archeologische Vereniging Kempen- Peelland (AVKP). De AVKP is een vereniging van amateur-archeologen in het zuidoosten van Noord-Brabant. De vereniging is in 1997 opgericht en is, als afdeling 23, aangesloten bij de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).