Archeologische vondsten kloosterpark

Het verplicht archeologisch onderzoek op de bouwlocatie Kloosterpark in Valkenswaard heeft archeologische sporen opgeleverd. Het gaat om nederzettingssporen uit de volle en/of late Middeleeuwen, waaronder waterputten, kuilen, paalsporen, greppels en een gracht met aardewerk. Voor verder onderzoek wordt een planning opgesteld. De kans bestaat dat het bouwproces van de appartementen aan het Kloosterpark hierdoor enige vertraging oploopt.

Heuvelmanneke
Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat mogelijk de gracht het terrein rondom de 15e eeuwse hoeve De Hatenhof (later ’t Heuvelmanneke genoemd) heeft omsloten. De gebouwen van de hoeve hebben in of nabij het plangebied gelegen en vormen waarschijnlijk de voorgangers van de woningen die op de minuutplan (oorspronkelijke versie van de kadastrale kaarten) van 1811-1832 staan opgetekend.

Verder onderzoek
Voor verder onderzoek van het terrein zal een plan van aanpak worden opgesteld met daarin een uitgewerkte strategie. Daarbij zal nog nader worden bekeken hoe geïnteresseerde inwoners hierbij kunnen worden betrokken. In het plan van aanpak zal een puttenplan worden opgenomen, samen met een planning van de fasen van onderzoek. Het verder onderzoeken van het terrein kan bijdragen aan de kennis over de geschiedenis en ontwikkeling van Valkenswaard.

Waarom archeologisch onderzoek?
Bij de bouw van de appartementen aan het Kloosterpark is de zogeheten verstoorder (projectontwikkelaar) verplicht om de archeologische waarden veilig te stellen. Dit staat in het bestemmingsplan, waarin regels zijn opgenomen die de aanwezige archeologische waarden in de bodem beschermen, en in de Monumentenwet 1988. Het veiligstellen gebeurt bij dit project op basis van opgravingen en documenteren.Bron: Website Gemeente Valkenswaard
Tags: , ,

0 reacties

Leave a Reply