eén erfgoedcommissie voor a2-gemeenten

De A2-gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende hebben de leden van de nieuwe Erfgoedcommissie benoemd. De Erfgoedcommissie gaat de A2-gemeenten op grond van de Erfgoedverordening adviseren over het aanwijzen, wijzigen en in stand houden van monumenten.

Onlangs had elke gemeente nog een eigen monumentencommissie. De nieuwe gezamenlijke Erfgoedcommissie bestaat uit 7 leden en het aantal vergadermomenten is gepland op zes per jaar.
De zittingsperiode van de commissie loopt gelijk met die van het college van burgemeester en wethouders, namelijk vier jaar. De leden van de Erfgoedcommissie treden na verloop van deze periode gelijktijdig af met de collegeleden en zijn onmiddellijk herbenoembaar. De eerste zitting van de Erfgoedcommissie vindt plaats op donderdag 30 oktober in het gemeentehuis van Heeze-Leende.

Nauwere samenwerking tussen erfgoed- en welstandscommissie
Heeze-Leende en Cranendonck werken al samen met de welstandscommissie van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Valkenswaard sluit hier binnenkort op aan. De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt over het uiterlijk van een bouwwerk, waarvoor een vergunningsaanvraag is ingediend. Dat uiterlijk moet in relatie met de omgeving voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. De welstandscommissie vergadert om de twee weken. Door invoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is, gelet op de beperkte afhandeltijd van omgevingsvergunningen, een strakke planning noodzakelijk. Bijvoorbeeld als een aanvrager een vergunning nodig heeft om een monument te verbouwen. Daarvoor is ook advies nodig van de Erfgoedcommissie. In de nieuwe situatie schuift een lid van de Erfgoedcommissie aan bij het overleg van de welstandscommissie. Op die manier krijg je een gecombineerd advies. Zo blijven de lijnen kort, zijn er minder kosten en kunnen gemeenten de vergunningen sneller en gemakkelijker binnen de daarvoor gestelde tijd verlenen. De adviescommissies hebben zitting in Heeze-Leende

Bron: Website gemeente Valkenswaard
Tags:

0 reacties

Leave a Reply