Brandweertoren gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag de brandweertoren aan de Maastrichterweg 51a aangewezen tot gemeentelijk monument. Het staat nu ook op de gemeentelijke monumentenlijst.

Op 10 september heeft het college het voornemen gehad om de toren aan te wijzen als monument. Dit op advies van de monumentencommissie. Daarna is de aanwijzigingsprocedure gestart en heeft het besluit ter inzage gelegen. Tijdens de procedure zijn er geen zienswijze kenbaar gemaakt tegen het voornemen tot aanwijzing.

Cultuurhistorisch van groot belang
De brandweertoren is in cultuurhistorisch opzicht van groot belang. Meer dan 50 jaar vormt de toren, tezamen met de Sint-Nicolaaskerktoren, een baken in het centrum van Valkenswaard. Brandweertorens zijn nu een bijzonderheid. Brandweerslangen worden nu gemaakt van kunststof. Torens om deze slangen te drogen zijn dus niet meer nodig en worden dus niet meer gebouwd. Alleen in Eindhoven en Valkenswaard staan dergelijke torens nog.

Achtergrond
De brandweerkazerne is gebouwd in 1954 en bestaat uit een verblijfsgebouw met onder andere garageboxen en een brandweertoren. De toren diende om de natte brandweerslangen die van vlas waren gemaakt, op te hangen en te drogen. In de top van de toren was een ruimte ingericht die er speciaal voor diende om in tijd van droogte het bosgebied rond Valkenswaard te observeren.
In het weekend hadden de brandweerlieden om beurten de wacht. Ook werd de toren gebruikt voor oefeningen in het afdalen en redden van mensen uit gebouwen. Bij bijzondere gelegenheden wordt nog steeds vanaf de toren gevlagd. Verder is opvallend dat de brandweertoren geheel uit steen/metaal/beton is gemaakt en daarom brandveilig is.


Bron: Website Gemeente Valkenswaard
Tags: , ,

0 reacties

Leave a Reply