Middeleeuwse knoopkandelaar in gemeentehuis

De knoopkandelaar die in 2012 werd gevonden bij archeologisch onderzoek in de nieuwe wijk Lage Heide, is nog tot december voor het publiek te zien. Op donderdag 27 juni nam burgemeester Anton Ederveen de middeleeuwse kandelaar in ontvangst uit handen van archeoloog Miel Schurmans (Vrije Universiteit Amsterdam).

De kandelaar werd eind 2012 gevonden in de nieuwe wijk Lage Heide. Bij het bouwrijp maken, vonden archeologen het voorwerp in een oude waterput daterend uit de late middeleeuwen. Het bleek een bijzondere vondst, want meestal worden alleen wat scherven gevonden.

Knoopkandelaar
De kandelaar is van brons en is een zogenaamde knoopkandelaar. Dit type kandelaar was algemeen in gebruik in de 15de eeuw en van Nederlandse makelij. De kandelaar is licht beschadigd. Toen de kandelaar werd opgegraven, was hij overdekt met aanslag van zand en hier en daar een harde corrosielaag. Het materiaal is dus aangetast en daardoor broos geworden. Het bovenste deel (de kaarsenhouder) van de kandelaar ontbreekt. De onderrand is vervormd en fragmenten ervan ontbreken eveneens. Ook zijn er in het materiaal breuken aanwezig.

Onderzoek
De kandelaar werd de afgelopen maanden onderzocht en gedocumenteerd in het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort. Officieel zou hij daarna worden bewaard in het Provinciaal Depot Bodemvondsten in Den Bosch. Maar op verzoek van de gemeente wordt de bijzondere vondst nu tijdelijk tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis. Daar is hij nog tot en met december te zien tijdens openingstijden.

Over Lage Heide
De kandelaar is gevonden bij archeologische onderzoeken in het kader van de in aanleg zijnde nieuwe woonwijk Lage Heide. Dit wordt een nieuwe woonlocatie aan de zuidrand van Dommelen met een groen en dorps karakter. Er worden zo’n 250 woningen gebouwd door Project Zuid. Daarnaast geeft de gemeente Valkenswaard totaal 81 kavels uit voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Bijzonder aan het project is dat er grenzend aan de woonwijk een groot natuurgebied wordt ontwikkeld. Dit wordt een afwisselend geheel van bos, grazige vegetaties, struweel, open graslanden, moeras en poelen. Meer informatie over het project, de woningen en de kavels vindt u op www.lageheide.nl

Bron: Website gemeente Valkenswaard


Tags: , ,

0 reacties

Leave a Reply