Erfgoed geowiki maakt historie in de regio toegankelijk

Sinds januari van dit jaar draait in de SRE-regio de zogeheten Erfgoed Geowiki. Deze wikipedia-achtige website - www.erfgoedgeowiki.nl - richt zich op het ontsluiten van informatie over onze eigen geschiedenis en alles wat daarmee samenhangt. Denk daarbij aan gebouwde monumenten, archeologische vindplaatsen, bijzondere cultuurlandschappen, maar ook legenden en volksverhalen. Bijzonder aan de Erfgoed Geowiki is dat iedereen er informatie over erfgoed aan kan toevoegen en zo dus haar eigen (historische) verhaal kan ontsluiten. Door het toevoegen van foto’s en filmpjes wordt het beeld nog levendiger.

Layar toepassing
De informatie over erfgoedobjecten wordt ook via Layar ontsloten. Daarmee kun je via je smartphone op een gebruiksvriendelijke manier volop gratis informatie over de historie van je eigen dorp lezen, terwijl je bijvoorbeeld op het terras zit of voor een gesloten kerk staat. De toegevoegde waarde van Layar is dat de objectinformatie in de directe omgeving waar je op dat moment staat, op te vragen is: klik op het icoon en je ontdekt de geschiedenis achter het gebouw, de bolle akker, het grenspaaltje etc. Je weet tegelijkertijd waar je bent, want Layar toont je een kaart op basis van google.maps en een mogelijkheid om de route naar een verderop gelegen object te zien.


Erfgoed geowiki voor Zuidoost Brabant
Voor het invoeren van informatie over allerlei cultuurhistorische objecten in de regio zal er per gemeente een werkgroep aan de slag gaan om informatie te verzamelen en op de erfgoed geowiki te plaatsen. In de eerste plaats zijn dit de heemkundekringen, maar er is ook al belangstelling vanuit diverse musea en VVV’s. Daarvoor worden vanuit het Peelnetwerk en de SRE/Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in samenwerking met de regiogemeenten bijeenkomsten georganiseerd om belangstellenden verder te informeren, uit te leggen hoe de Erfgoed Geowiki in elkaar zit en op welke manier informatie kan worden toegevoegd. Veel heemkundekringen in de regio hebben ook al aangegeven graag een bijdrage te leveren. In de Erfgoed Geowiki is nu al volop informatie over erfgoed te vinden. De gemeente Gemert-Bakel was al enige tijd pilotgebied voor Erfgoed Geowiki. Daarnaast is de vorig jaar gereed gekomen uitgebreide erfgoedkaart van de gemeente Heeze-Leende ook ontsloten via de wiki, en kun je inmiddels meerdere objecten via Layar ter plaatse raadplegen.

Meerwaarde voor erfgoed
Het doel van de erfgoed geowiki toepassing voor internet is, het openbaar beschikbaar maken van informatie over het erfgoed in de regio. Het is een zinvolle en nuttige informatievoorziening voor de bewoners, die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het project is daarom ook met een financiële bijdrage van de SRE mogelijk gemaakt. Daarnaast levert de Erfgoed Geowiki een belangrijke bijdrage aan de toeristisch-recreatieve mogelijkheden binnen Zuidoost-Brabant, omdat de informatie van diverse gemeentelijke erfgoedkaarten via Erfgoed Geowiki beschikbaar komt.

Bron: Website Gemeente Valkenswaard

Persbericht SRE en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Tags:

0 reacties

Leave a Reply