Unieke landweer gevonden

Bij archeologisch onderzoek in de nieuwe wijk Lage Heide in Valkenswaard, is een unieke vondst gedaan. Op een oppervlakte van zo’n 300 m2, zijn de contouren te zien van een landweer (een soort verdedigingswerk) uit de late middeleeuwen. Slechts een enkele keer eerder werd zo’n duidelijk zichtbare landweer op zo’n oppervlak aangetroffen in Nederland. De archeologische onderzoeken vinden plaats in het kader van de nieuw aan te leggen woonwijk Lage Heide.Landweren zijn vaak kilometers lange verdedigingswerken die in deze streek vooral werden aangelegd in de 15e en 16e eeuw om dorpen te beschermen. Het is bekend dat de Kempen in de 15e en 16e eeuw veelvuldig werd geteisterd door roofzuchtige benden en soldaten van zowel Staatse als Spaanse troepen tijdens de 80-jarige oorlog. In die periode werden diverse dorpen, waaronder Dommelen, geplunderd en platgebrand. Vooral de doorgaande route Luik-Den Bosch die via Valkenswaard liep, werd door roofzuchtige legers veel gebruikt. Op meerdere plaatsen in Valkenswaard vinden we sporen terug van deze strijdtonelen. Zo lagen er meerdere boerenschansen en zelfs een gegraven waterloop van de Dommel naar Tongelreep (de Boomgracht) die allen dienden ter verdediging tegen de invallers in deze onrustige tijden.
De landweer in Dommelen zoals die nu is gevonden, bestond uit een dubbele grachten waartussen vermoedelijk een wal lag met begroeiing van bijvoorbeeld doornenstruiken of een palissade. Voor de landweer lag een wirwar aan struikelgaten (een soort valkuilen) die de doorgang van de vijand moeilijker maakte.

Duidelijk zichtbaar
De plaats van de grachten en de kuilen zijn zeer duidelijk zichtbaar. De greppels gaan als strakke lijnen door het landschap. Daarvoor is een groot aantal vierkante kuilen te zien. Volgens de archeologen ter plaatse is het redelijk uniek om een dergelijke landweer van deze grootte zo duidelijk te kunnen zien. Waarschijnlijk strekt de landweer zich nog uit in beide richtingen, en lijkt ook door te lopen aan de andere zijde van de Dommel die hier 150 jaar geleden nog meanderde. Dat wordt de komende dagen nog onderzocht.
Het verdedigingswerk wordt zo goed als mogelijk in kaart gebracht en er wordt nog gezocht naar andere overblijfselen. Als dit werk gereed is, zal de afgraving weer worden dichtgemaakt. Met alle gegevens wordt een reconstructie gemaakt van het gebied. Op die manier ontstaat een steeds beter beeld van Valkenswaard in vervlogen tijden.

Lage Heide wonen en natuur
De archeologische onderzoeken vinden plaats in het kader van de nieuw aan te leggen woonwijk Lage Heide. Dit wordt een nieuwe woonlocatie aan de rand van Dommelen met een groen en dorps karakter. Er worden zo’n 250 woningen gebouwd door Project Zuid – een samenwerking van een projectontwikkelaar en enkele bouwbedrijven. Daarnaast geeft de gemeente Valkenswaard totaal 81 kavels uit voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Bijzonder aan het project is dat er grenzend aan de woonwijk een groot natuurgebied wordt ontwikkeld. Dit wordt een afwisselend geheel van bos, grazige vegetaties, struweel, open graslanden, moeras en poelen. Meer informatie over het project, de woningen en de kavels vindt u op www.lageheide.nl

Bron: Website Gemeente Valkenswaard
Tags: ,

0 reacties

Leave a Reply