Kandelaar uit middeleeuwen gevonden

In het gebied van de nieuw te bouwen wijk Lage Heide, ten zuiden van Dommelen, is een middeleeuwse kandelaar gevonden. De kandelaar werd bij het bouwrijp maken in een oude waterput opgegraven. De vondst is bijzonder, omdat meestal alleen wat scherven worden gevonden. Het was al wel bekend dat op deze plaats eerder bewoning heeft plaatsgevonden. Deze vondst bevestigt dat nog eens.

Er zijn bij de opgravingen in totaal drie waterputten aangetroffen. Deze dateren uit de late middeleeuwen. De waterputten hadden een beschoeiing van plaggen, die telkens geplaatst waren op een karrewiel (zonder spaken). In een van de putten werd de metalen kandelaar uit de 15de eeuw gevonden.

Knoopkandelaar
De kandelaar is van brons en is een zogenaamde knoopkandelaar. Dit type kandelaar was algemeen in gebruik in de 15de eeuw en van Nederlandse makelij. De kandelaar is licht beschadigd. Toen de kandelaar werd opgegraven, was hij overdekt met aanslag van zand en hier en daar een harde corrosie laag. Het materiaal is dus aangetast en daardoor broos geworden. Het bovenste deel (de kaarsenhouder) van de kandelaar ontbreekt. De onderrand is vervormd en fragmenten ervan ontbreken eveneens. Ook zijn er in het materiaal breuken aanwezig. Toch kan er gesproken worden van een mooie vondst.

Onderzoek
De kandelaar wordt op dit moment onderzocht in het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort. Na dit onderzoek wordt getracht om de kandelaar in het gemeentehuis van Valkenswaard tentoon te stellen. Daarna zal de vondst worden geconserveerd in het Provinciaal Depot Bodemvondsten in Den Bosch.

Woningen
De grondwerkzaamheden waarbij de kandelaar werd gevonden, werden uitgevoerd ter voorbereiding van de bouw van de woonwijk Lage Heide. Deze wijk komt ten zuiden van de kern Dommelen in de gemeente Valkenswaard. In totaal worden hier in verschillende fasen ruim 300 woningen gebouwd. Onderdeel van dit project is een landgoed en de realisatie van ‘nieuwe natuur’. Zie voor meer informatie hier.

Bron: Website Gemeente Valkenswaard
Tags: ,

0 reacties

Leave a Reply