Literatuur - Archieven

De bevolkingscijfers zijn ontleend aan J. Cuvelier, Les dénombremnts de foyers en Brabant (XVI-XV) siècle) (Bruxelles 1912) 10-12, 14, 15, 476-483,486, 487, en aan J. Lijten , 'De keerzijde van de gewestelijke leningen', Campinia 21 (1991) 62. N.B.: de door Lijten besproken haardtelling, door hem gedateerd 1596, is in feite in 1496 uitgevoerd.)

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/NR/rdonlyres/8D7CF5B1-9B8D-4D15-A9DB-66E88BCAE186/0/200141_04_DeplaatsvanOisterwijkinhetKempenselakenlandschap.pdf

http://www.kcgeschiedenis.be/pdf/foyersBrabant_slim.pdf
Tags:

0 reacties

Leave a Reply