Definitieve aanwijzing gemeentelijke monumenten

De gemeente Valkenswaard heeft ingestemd met de definitieve aanwijzing en plaatsing van de onderstaande objecten op de gemeentelijke monumentenlijst, op basis van de gemeentelijke 'monumentenverordening', de redengevende beschrijving en op basis van het positieve advies van de monumentencommissie.

Het gaat om de volgende gebouwen:

- Brakenstraat 10-12
- Hoppenbrouwers 19-21
- Leenderweg 44
- Leenderweg 46
- Leenderweg 75
- Markt 45

Daarnaast heeft de gemeente Valkenswaard instemd met de definitieve aanwijzing van het pand Leenderweg 73, als cultuurhistorisch waardevol object en plaatsing op de gemeentelijke lijst van cultuurhistorisch waardevolle objecten, en de contour van het pand te beschermen via de regels en verbeelding in het bestemmingsplan.

BenW heeft besloten dat het pand aan de Dommelseweg 38-40 te Valkenswaard niet aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument, op basis van het negatieve advies van de monumentencommissie.
De betreffende eigenaren en/of zakelijk gerechtigden schriftelijk in kennis te stellen van uw besluit.

Bron: Website Gemeente Valkenswaard

Tags: ,

0 reacties

Leave a Reply