Stichting Op den Rösheuvel

Een aantal vrijwilligers waaronder ons AVKP lid Piet Janssens zet zich elke dinsdagochtend in om namens de stichting Op den Rösheuvel de oude bergplaats aan de kerkhofstraat te Valkenswaard te onderhouden. De stichting heeft tot doel de fysieke instandhouding van funeraire waarden, zowel op zichzelf alsmede hun ruimtelijke context; de kennis op het gebied van funeraire cultuur; de beleving van funeraire waarden op recreatief, toeristisch en educatief terrein.

Deze begraafplaats is niet alleen een belangrijke cultuur historische plek in het dorp maar ook archeologisch is deze van groot belang. Omstreeks 1500 werd hier namelijk het eerste tastbare kerkgebouw van Valkenswaard eenzaam tussen de akkers gebouwd. De contouren van de kerk zijn in de jaren negentig middels stenen op het maaiveld zichtbaar gemaakt. Volgens zeglieden is de oorspronkelijke oude fundering nog aanwezig. Nader archeologisch onderzoek zal kunnen aantonen of zich ook hier mogelijk onder deze restanten de eerste middeleeuwse nederzetting van Valkenswaard bevindt zoals opgravingen gedurende het Kempenproject in Dommelen hebben aangetoond. Meer informatie is te vinden op www.opdenrosheuvel.nl.
Tags:

0 reacties

Leave a Reply