Tafel van de Heilige Geest Waalre

477 Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Lijsbet Gintaes Gromeloesdochter aan Gherit Janszoen van Wedel van een halve mud erfpacht uit een huis en hof te Waalre, 1351

478 Akte van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Diederic Kyevitssoen aan Goesswin Ploechmans van een erfpacht van een mud rogge op een perceel in de Mere te Waalre, 1413 met retroakte uit 1409

479 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Arnt, zoon van Reyner Haengreef aan Janne Claus Schuebelerszoen van een half mud erfpacht uit een huis en erf, genaamd de Diergaten onder Waalre, 1423

480 Akte van gelofte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Commarus Arntszoen van Eijcke aan de tafel van de H. Geest te Waalre van een erfpacht van een half mud rogge uit een huis en erf onder Loon, 1436

481 Akten van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Maria Jan 'sBernersdochter aan de kerkfabriek en de tafel van de H. Geest van Waalre van een perceel grond genaamd de Vrancenhof te Waalre, 1463

482 Akte van transport voor schepenen van Waalre en Valkenswaard door Jan Jan Knijffssoen aan de Tafel van H. Geest te Waalre van een erf pacht van 1 malder en een halve mud mud rogge uit een stuk land genaamd de Nokerneynshof te Waalre, 1483

483 Akte van executoriale verkoping voor schepenen van Waalre en Valkenswaard krachtens een vonnis op verzoek van Ghijsbrecht zoon van Ghijsbrecht Ghijsbrecht Blaerthomssoen gewezen tegen Gherit Peterssoen van Loen over een achterstallige erfpacht van 1 mud rogge jaarlijks uit een huis en erfen uit een stuk land genaamd de Mortelstreep, beiden te Waalre, 1489

484 Akte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard waarbij Jan Dielis schout, namens de heer van Waalre en Valkenswaard verklaart jaarlijks aan zowel de H. Geest te Waalre als die te Valkenswaard een malder rogge schuldig te zijn, 1572

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Archief Tafel van de Heilige Geest Waalre nummer 15312


Tafel van de heilige geest Den Bosch

Vestiging erfpacht landerijen Valkenswaard
Lambertus Kathelinen van den Groten Acker
t.b.v. Lucas van den Kelre
van: erfpacht 1 m.
uit: huis c.a. en DIE GROETACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENS CLOET
Nr 930 | 14 october 1383

Testament (uittr.) jkvre Leria van Neynsel erfcijns hoeve Volkel
voor: (oorspr. en uittr.) notaris Johannes Sceyvel van Den Bosch, clericus bisdom Luik
van: jkvre Leria van Neynsel dochter van wijlen Willelmus van Neynsel en poorteres van Den Bosch
betr.: een legaat aan de THG van een erfcijns van £ 25 uit een hoeve in de parochie van Uden in Volkel c.a. die door haar broer Johannes van Neynsel pastoor (INVESTITUS) van de kerken van Waalre en Valkenswaard uitgegeven is aan Hubertus zoon van Deliana van Volkel tegen de erop rustende herencijnzen en een erfcijns van £ 25. De THG moet deze erfcijns verdelen onder een groot aantal Bossche Godshuizen en enige kerken en altaren in de St. Janskerk. De akten betreffende deze erfcijns moeten bewaard worden in het archief van de THG
bijz.: gemaakt op verzoek van jkvren Johanna van Rinningen (?) en Mechtildis van den Werve, begijnen van het Groot Begijnhof optredend t.b.v. de Infirmerie van dit begijnhof
plaats: (uittr.) de St. Janskerk
Nr 1123 | 15 januari 1393

Overdracht erfpacht landerijen Valkenswaard
Lucas van den Kelre
aan: Nycholaus zoon van wijlen Hubertus van Ghemert zoon van wijlen Johannes Zweveldensoen
van: erfpacht 1 m.
uit: een huis c.a. en een akker gend. DIE GROETACKER in WEDART, een akker gend. DIE HILLENACKER, een akker gend. DEN BERGHACKER en een stuk land gend. DAT DOERNKENSCLOET
Nr 1164 | 24 october 1394

Bron: Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch

Tags:

0 reacties

Leave a Reply