Literatuur Archeologie

Onderstaand zijn de belangrijkste literatuur over Archeologie op een rijtje gezet:


DANS archief

Literatuur:
Arts N., Archeologie in Valkenswaard, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996
Beex G., Vondstmeldingen, in Archeologisch nieuws, Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1966 pag. 56, 1966 pag. 88, 1967 pag. 58, 1970 pag. 44, 1971 pag. 5, 1972 pag. 91, 1973 pag. 15, 1973 pag. 105
Biemans J., Merkwaardige vondst in Valkenswaard, in: Brabants Heem 1975
Brunsting H. en G. Verwers, Het urnenveld bij Valkenswaard, prov. Noord-Brabant, in :Analecta Praehistoria Leidensia VII 1975
Dijkstra P. en A. van der Lee, Een midden-Paleolitische schaaf van de Achelse Kluis, in: Brabants Heem 1978
Eland H. en J. Pals, Landschap en vegetatie rond de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985
Evelein M., Urnenveld bij Valkenswaard, in: Oudheidkundige Mededelingen Leiden nr. 3, 's-Gravenhage 1909
Giffeninstituut A.E. van, Graven naar Middeleeuws Dommelen, Valkenswaard 1980
Groels J. en H. Kuenen, Opgraving Valkenswaard, Stepkesberg, 1967, in: Slotpost jaargang 1, Veldhoven 1970
Groenman-Waateringe W., Schoeisel uit waterputten in de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985
Janssen C., The palaeoecology of plant communities in the Dommel valley, North Brabant, Netherlands, in: Journal of ecology, jaargang 60, 1972
Jong D. de, Historische aantekeningen naar aanleiding van de opgraving van het Weerderhuys, in: Limburg 1948
Jongen V., NJBG-ers graven naar middeleeuws Dommelen, in: Bifrons jaargang 13, 1981
Leijsen V., Materiaalstudie van het site Achterste Brug (Valkenswaard), Leuven Zj (niet gepubliceerde scriptie)
NN, Vondstmelding, in: Brabants Heem, jaargang 7 (1955) pag. 124, jaargang 8 (1956) pag. 43 en 125 en jaargang 13 (1961) pag. 44
Regteren-Altena H. van, De Middeleeuwse nederzettingen op de Kerkakkers bij Dommelen, in: Het Kempenproject, Waalre 1982
Regteren-Altena H. van, Valkenswaard, Dommelen, in: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980, Waalre 1983
Regteren-Altena H. van, Opgravingen te Dommelen 1982-1984, in: Het Kempenproject 3, Waalre 1989
Regteren-Altena H. van en F. Theuws, Een Middeleeuwse Nederzetting onder de Kerkakkers van Dommelen, in: Brabants Heem 1981
Regteren-Altena H. van en F. Theuws, Valkenswaard, Dommelen, in: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982, Waalre 1986
Roymans N., De opgraving van een vroeg-middeleeuwse nederzetting te Dommelen, in: Kroniek van de Kempen 1984, Hapert 1985
Roymans N., Opgravingen in de Kempen: een jaaroverzicht, in: Kroniek van de Kempen 1984, Hapert 1985
Roymans N., Nederzettingssporen uit de midden-ijzertijd op de Kerkakkers bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985
Theuws F., A. Verhoeven en H. van Regteren-Altena, Medieval settlement at Dommelen, Part I en II, in: Berichten Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek nr. 38, Amersfoort 1988
Verhoeven A., Middeleeuws aardewerk uit Dommelen in een regionaal kader, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985
Vilsteren V. van, The medieval village of Dommelen, in: Plants and ancient man, Rotterdam/Boston 1984
Vlisteren V. van, Verkoolde vruchten en zaden van de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985

Archeologische rapporten:
Boer, A. de, 2006: Lage Heideweg en Valkenswaard Zuid: een cultuurhistorisch bureauonderzoek
(Archeologisch Diensten Centrum-rapport 718), Amersfoort.
Boer, E. de, 2005: Geenhoven: archeologisch vooronderzoek (BILAN rapport 2005/49), Tilburg.
Boer, E. de, 2006: Valkenswaard (NB), Kloosterpark: archeologisch vooronderzoek (BILAN rapport
2006/72), Tilburg.
Boer, E. de, 2006: Valkenswaard (NB), Dommelseweg 28a en 30: archeologisch vooronderzoek
(BILAN rapport 2006/82), Tilburg.
Boer, E. de, 2006: Valkenswaard (NB), Maastrichterweg-Molenstraat. Archeologisch vooronderzoek
(BILAN rapport 2009/93), Tilburg.
Boer, E. de, 2008: Valkenswaard (NB), Hoppenbrouwers: archeologisch bureau- en inventariserend
Veldonderzoek (BILAN rapport 2008/8), Tilburg.
Boer, E. de, 2008: Valkenswaard (NB), De Weegbree: archeologisch bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase) (BILAN rapport 2008/9), Tilburg.
Boer, E. de, 2009: Unastraat: archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende
fase) (BILAN rapport 2009/83), Tilburg.
Boer, E. de, 2009: Valkenswaard (NB), Bakkerstraat – Europalaan: Archeologisch bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) (BILAN rapport 2009/161), Tilburg.
Boer, E. de, 2009: Wollegrasstraat: archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase) (BILAN rapport 2009/60), Tilburg.
Coolen, J., 2008: Plangebied Stakenborgakker, fase 2, gemeente Valkenswaard; archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP-notitie
2432), Weesp.
Coolen, J., 2007: Plangebied Hoge Akkers, gemeente Valkenswaard: archeologisch vooronderzoek:
een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP rapport 2096),
Amsterdam.
Dijk, van X.C.C., 2005: Zes plangebieden te Valkenswaard, gemeente Valkenswaard: archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (RAAP notitie 1246), Amsterdam.
Haarhuis, H.F.A. & W. de Baere, 2000: Plangebied Schaapsloop 2: gemeente Valkenswaard: een
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) (RAAP rapport 474), Amsterdam.
Hagens, D.T.P., S.M. Koeman & H. Kremer, 2007: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek
d.m.v. boringen : Maastrichterweg te Valkenswaard, gemeente Valkenswaard (Synthegra rapport),
Doetinchem.
Hagens, D. & J.H.F. Leuvering, 2008: Bureauonderzoek, Vispassage Loondermolen Te Dommelen
(Synthegra Rapport P0502800), Doetinchem.
Hensen, G., 2006: Plangebied Dorpsstraat te Borkel en Schaft, gemeente Valkenswaard:
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase
(RAAP rapport 1976), Amsterdam.
Hensen, G., 2007: Plangebieden Groote Heide en Weerterbergen, gemeente Valkenswaard en
Nederweert [i.e. Weert]: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase) (RAAP notitie 2274), Amsterdam.
Houbrechts, 2009: Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek dmv boringen : de Dommelvallei
te Valkenswaard, Gemeente Valkenswaard (Synthegra rapport), Valkenswaard.
Janssens, M., 2007: Schaft-Valkenswaard (NB), Schafterdijk 23: archeologisch vooronderzoek
(BILAN rapport 2007/6), Tilburg.
Keijers, D.M.G., 2004: Plangebied Were Di, gemeente Valkenswaard : archeologisch vooronderzoek:
een bureau- en inventariserend veldonderzoek (RAAP notitie 870), Amsterdam.
Keijers. D.M.G., 2006: Plangebied Korfvlechterwei te Dommelen, gemeente Valkenswaard;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (RAAP-notitie, 1925),
Amsterdam.
Kooi, M. en C. Verbeek, 2009: Valkenswaard (NB), Eikenhof fase I. Proefsleuvenonderzoek (Bilanrapport
2009/173), Tilburg.
Lil, van R., 2007: Bergeijk - herinrichtingsplan Keersop tussen Bergeijk en Valkenswaard: een
Bureauonderzoek (ADC ArcheoProjecten 1161), Amersfoort.
Lohof, E., e.a., 2001: Valkenswaard, Zeelbergse akkers – AAO (ADC Rapport 90), Bunschoten.
Marinelli & la Fèbe, 2003: Inventariserend archeologisch onderzoek (fase 1) ter behoeve van het
Belvedère project Visvijvers Noord-Braband te Valkenswaard (Oranjewoud rapport 15902-110341),
Heerenveen.
Moonen. B.J., 2006: Gebiedsvisie Zeelberg te Valkenswaard, gemeente Valkenswaard:
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (RAAP rapport ),
Amsterdam.
Moonen, B.J. & J.A.M. Roymans, 2008: Plangebied Lage Heideweg, gemeenten Valkenswaard en
Bergeijk: archeologisch vooronderzoek: een karterend veldonderzoek (RAAP rapport 1737),
Amsterdam.
Moonen, B.J. & E.J.N. Rondags, 2009: Plangebied Valkenswaard-Zuid, gemeente Valkenswaard;
archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek (RAAP-rapport-1984), Amsterdam.
Mosterd, M., 2007: Valkenswaard (NB) - Kloosterpark. Proefsleuvenonderzoek (BILAN-rapport 2007),
Tilburg.
Mosterd, M., 2007: Valkensward (NB) - Reisvennestraat. Archeologisch vooronderzoek (BILANrapport
2007/117), Tilburg.
Mosterd, M. & Verbeek, C., 2009: Valkenswaard (NB) – Weegbree en Hoppenbrouwers.
Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (BILAN-rapport 2009), Tilburg.
Nes, E. de & Moerman, S., 2010: Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven:
Bakkerstraat/Europalaan, Valkenswaard, Gemeente Valkenswaard (B&G rapport)', Noordwijk.
Oude Rengerink, H., 2006: Archeologisch onderzoek Herstel Vennen Plateaux-Hageven te
Valkenswaard (Oranjewoud 2006.39), Heerenveen.
Oude Rengerink, H., 2008: Archeologisch quickscan 2008/01. Natuurontwikkeling landbouwperceel
Lage Heide, Plateaux, gemeente Valkenswaard (Oranjewoud), Heerenveen
Roymans, J.A.M., 2000: Plangebied Tuincentrum Coppelmans, gemeente Valkenswaard; een
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (RAAP-briefrapport 2000-1577/MW), Amsterdam.
Roymans, J.A.M., 2002: Plangebied Dommelen-Zuid, gemeente Valkenswaard : archeologische
advieskaart en historisch-geografische waardenkaart (RAAP rapport 796), Amsterdam.
Roller, G.J., 2009: Archeologisch inventariserend veldonderzoek dmv bureau- en booronderzoek aan
de Parallelweg Oost 23 te Valkenswaard (MUG ing. Bureau).
Ruiter, D.L., 2009: Valkenswaard, plangebied Groenluikkwartier. Archeologisch bureauonderzoek
(BAAC rapport V-09.0174), Den Bosch.
Smit, L., 2006: Plangebied A, B, C en D te Borkel en Schaft (gemeente Valkenswaard):
bureauonderzoek en archeologisch inventariserend veldonderzoek: karterende fase (BAAC rapport
06.152), Den Bosch.
Smit, L., 2007: Gemeente Valkenswaard; plangebieden B en C te Borkel en Schaft (gemeente
Valkenswaard): karterend booronderzoek(BAAC rapport 07.0025), Den Bosch.
Schuurmans, M. 2010: Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plangebied Vakenswaard – Zuid, gemeente Valkenswaard (Zuidnederlandse Archeologische Notities
xxx), Amsterdam.
Sprew, B. van, 2008: Archeologietoets Waalreseweg, Valkenswaard, Tilburg.
Stiekema, M. 2009: Archeologisch bureauonderzoek. De Schaftetrekker 4 te Borkel en Schaft in de
gemeente Valkenswaard (Econsultancy), Boxmeer
Verhoeven, M.P.F., 2008: Plangebied begraafplaats Eikenhof te Valkenswaard, gemeente
Valkenswaard: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (RAAP
notitie 2828), Amsterdam.
Vos, de S., 2006: Valkenswaard (NB), Carillonplein: archeologisch vooronderzoek (BILAN rapport
2006/124), Tilburg.
Wijnen, J. & A.J. Wullink, 2009: Hazelaar 6 en Nieuwe Waalreseweg 286 te Valkenswaard.
Archeologisch bureauonderzoek en verkennend archeologisch veldonderzoek dmv boringen
(Econsultancy en ARC), Geldermalsen.
Tags:

0 reacties

Leave a Reply