Gemeentelijke Archieven W+Vw

Voordat de archiefstukken in 1983 werden overgedragen aan het Streekarchief
Zuid-Oost Brabant, zoals het Streekarchief Regio Eindhoven op die datum
heette, hebben de stukken deels in het depot van het Rijksarchief te ’sHertogenbosch gelegen en deels in de bewaarplaatsen van de gemeentehuizen van Waalre en Valkenswaard.


II STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE
ONDERWERP

B GEMEYNT
- Stukken betreffende een geschil tussen de inwoners van
Aalst enerzijds en die van Waalre en Valkenswaard an-
derzijds over het gebruik van hun gemeynt,
1419-1422
NB NB. Zie inventaris van de archieven van de gemeente Waalre
voor 1811 inv.nr. 24
(32) Vidimus van Arnt van Straten, gardiaan van de orde der
CH A 107 Franciscanen te ‘s-Hertogenbosch van een akte van Ar-
noud, abt van Echternach uit 1326, waarbij deze de
gemeynt verkoopt aan de inwoners van Waalre en Valkens-
waard tegen een som ineens en een jaarlijkse cijns van
1 penning per ploeger, 1421, authentiek afschrift,
1446 1 charter
NB In rechte overgegeven door het corpus van Valkenswaard
(zie ook inventaris…… Waalre voor 1811, inv.nr. 25
- Akte van bevestiging door Philips, hertog van Bourgondië
van een akkoord tussen Bergeijk, Westerhoven en Achel
enerzijds en Waalre en Valkenswaard anderzijds, waarbij
een stuk heide wordt verdeeld, dat zich uitstrekt tussen
Cattenrijtvoort, Uylberch, Stroeperberch en Tongelreep,
1453, afschrift 17e eeuw
NB Zie inventaris van de archieven van de gemeente Waalre
voor 1811, inv.nr. 26
- Akte waarbij Philips, hertog van Bourgondië de inwoners
van Waalre en Valkenswaard bevestigt in het gebruik van
de Oedekens Dungen onder Blaarthem tegen een jaarlijkse
cijns van 20 schellingen,
1464
NB Zie inventaris van de archieven van de gemeente Waalre
voor 1811, inv.nr. 2

3 OVERIGE LASTEN
- Akte van attestatie van leenmannen van de hertogin van
Brabant over een onderzoek van de schout van Waalre,
Valkenswaard en Aalst naar de gehuchten Langeschoot en
Beerwinkel onder Waalre en Valkenswaard in verband met
de cijnsheffing,
1403
NB Authentiek afschrift 17e eeuw. Zie inventaris van de archieven
van de gemeente Waalre voor 1811, inv.nr. 378
(199) Akte voor schepenen van Waalre en Valkenswaard, waarin
CH B 116 de schout, een schepen en een aantal gegoeden aangeven
van welke percelen onder Valkenswaard de tienden toe-
behoren aan meester Goyaart van Eyck,
1471 1 charter
NB Afschrift 16e eeuw ten behoeve van Wouter Jacops te Valkenswaard

200 Akte voor schepenen en secretaris van Valkenswaard
waarbij op verzoek van Hendrick Hovelmans, drossaard
van Cranendonk, enkele inwoners een verklaring afleg-
gen over de juistheid van een notariële akte uit 1573
betreffende gronden in de Kerkakker waarvan Hovelmans
tienden bekomt, die eertijds in bezit waren van de
abdij van Tongerloo,
1618 1 stuk

201 Tiendkaart gemaakt door Hendrik van Houtert, gezworen
landmeter en bestemd te dienen in een proces tussen de
inwoners van Valkenswaard en de abdij van Echternach,
waarin wordt aangegeven hoe ter hoogte van de Deelis-
hurck en de Kerkacker de verdeling is van de gronden
waarop de tienden van de gemeente en de abdij van
Echternach rusten,
1675


N BETREKKINGEN TOT ANDERE OVERHEDEN
342 Akte van sauvegarde door Antoon, hertog van Brabant,
CH B-114 voor de abt en conventuelen van Echternach, met daarin
opgenomen de plicht voor degenen die goederen te leen
te houden van de abdij hun verplichtingen na te komen,
1412 1 charter

NB In rechte geproduceerd door het corpus van Valkenswaard
343 Akte van sauvegarde door Antoon, hertog van Brabant,
CH A-108 voor de inwoners van Waalre en Valkenswaard voor de
duur van het proces over de heerlijkheid tussen de
heer van Hoogstraten en de abt van Echternach,
1413 1 charter
NB In rechte geproduceerd door het corpus van Valkenswaard

Voor de complete inventaris van het politiek en bestuurlijk gemeentearchief van Valkenswaard klik hier.

Bron: Website rhc-eindhoven380 Lijst van goederen te Waalre cijnsplichtig aan de abdij van Echternach, eind 16e eeuw
sluiten
10278 Gemeentebestuur Waalre
II STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
D BELASTINGEN
3 OVERIGE LASTEN

Bron:Gemeentelijk Archief Waalre en Valkenswaard en Archief Schepenen Waalre en Valkenswaard

Bron: Schepenbank Valkenswaard en Waalre

http://www.rhc-eindhoven.nl/pdf/A-0278.pdf

Archief Aalst schepenprotecol
Tags:

0 reacties

Leave a Reply