Archeologische opgraving Waalreseweg

In februari en maart is opgravingsbedrijf IDDS uit Noordwijk bezig geweest met archeologisch onderzoek op de voormalige Philipslocatie aan de Waalreseweg in Valkenswaard. Op het bijna 2 ha grote terrein realiseert woningbouwcorporatie Woningbelang nieuwbouwwoningen en appartementen.

De opgravingslocatie bevindt zich op een hoge dekzandrug die vanaf de Late Middeleeuwen in gebruik is geweest als een groot open akkercomplex, geheten de Pegdries. Het gebied wat nu is onderzocht, is van groot belang om de bewoningsgeschiedenis van Valkenswaard te achterhalen. Het ligt namelijk centraal tussen twee opeenvolgende middeleeuwse en inmiddels al lang verdwenen, kerken van Valkenswaard in. De oudste kerk lag vermoedelijk aan de Kromstraat, waar een omgracht terrein genaamd Kerkendries eeuwenlang het bezit was van de abdij van Echternach. Wanneer hier een kerk is gesticht is vooralsnog onbekend. In 1497 werd nabij de hoger gelegen Rosheuvel een nieuwe kerk gebouwd. De restanten van deze oude kerk zijn zichtbaar gemaakt in de bestrating en zijn terug te vinden op het ‘oude kerkhof’ van Valkenswaard.


Bewoning aan Waalreseweg
Naar nu blijkt lagen aan de Waalreseweg enkele honderden jaren voor onze jaartelling al boerderijen die opgebouwd waren uit houten palen, lemen wanden en strooien daken. De aanwezigheid van kuilen en paalsporen met daarin handgevormd aardewerk en verbrande leem duidt erop dat hier in de IJzertijd gewoond en gewerkt werd.

De wegen in het gebied zijn al erg oud, en gaan mogelijk terug tot de Middeleeuwen. In het gebied zijn verder perceelsgreppels met hakhoutranden aangesneden, die ooit deel uitmaakten van het oude akkercomplex toen de IJzertijd bewoning al weer lang verdwenen was. De bewoning aan de Waalreseweg lijkt ook samen te hangen met een crematiegraf dat in 1923 aan de Dijkstraat werd gevonden; de toen gaaf bewaarde urn met crematie is gedateerd in de Midden-IJzertijd (circa 400 v. Chr.).

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de werkzaamheden zijn weer hervat.

Bron: Website Gemeente Valkenswaard

Tags: , ,

0 reacties

Leave a Reply