Rivieren en Beken

In de Romeinse tijd was de Dommel een belangrijke waterweg. Door menselijk toedoen werd de bebossing aan de oevers gekapt waardoor zand de rivier ondieper maakte en bijdroeg aan het proces van meandervorming.

Na de middeleeuwen leidde de bouw van watermolens tot het kunstmatig opstuwen van het water wat hier en daar tot overlast kon leiden.

In de 20ste eeuw werd de Dommel berucht door de vervuiling door industrie en intensieve veehouderij. Het karakter van het Dommeldal werd ernstig geschonden doordat de rivier op vele plaatsen werd rechtgetrokken ('genormaliseerd').

Het waterschap De Dommel draait dit proces van normalisatie de laatste jaren bewust terug waardoor oude landschappelijke waarden terugkeren.

Bron: Website van Thuis in Brabant


Rivieren en beken in Valkenswaard:
Dommel (Blauwe loop, De Rijt, De Loop)
Tongelreep (Kattenrijt,Baustgracht)
Keersop

Lopen en afwateringen:
Boombosserloop, Brandseloop, Deelhurkseloop, Dorperloop (gemen waterlaat), Drakerloop, Frederiksordloop, Hoekseloop, Klapperstraatseloop, Kromstraterloop, Parterloop, Pegesloop, Rapelenbergseloop, Schaapsloop, Stadseloop , Vlasroterloop, Zeelbergseloop.
Tags:

0 reacties

Leave a Reply