Kamerbrief beleidsreactie archeologiewetgeving

Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het rapport 'Ruimte voor Archeologie' van RIGO Research en Advies. Dit rapport bevat de evaluatie van de effectiviteit van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz).

Bron: Website Rijksoverheid

Lees hier de brief.
Tags: ,

0 reacties

Leave a Reply