Herplant Dommeldal in 2012

De werkzaamheden voor de aanvoerleidingen van de twee nog te bouwen bergbezinkbassins in het Dommeldal tussen Schepelweijen en 't Gegraaf, zijn afgerond.

Voor de aanleg van de aanvoerleiding moest een behoorlijk aantal bomen gekapt worden. Hiervoor komt nieuwe aanplant terug in het plantseizoen dat loopt van november 2011 tot en met maart 2012. Het idee was om de nieuwe bomen aan het begin van dit seizoen te planten. Vanwege de regenval van de afgelopen tijd is het gebied echter nu te nat om met de herplant te kunnen starten. De gemeente heeft daarom besloten om de werkzaamheden aan het einde van het plantseizoen uit te voeren. Voordeel is dat de grondstructuur zich dan al gedeeltelijk heeft hersteld en de problemen rondom ontwatering van het gebied in beeld zijn gebracht. Ook kan de aanleg van looppaden, sloten en herplant, dan in één keer plaatsvinden.

De herplant vindt plaats op basis van een beplantingsplan dat aansluit bij de inrichtingsvisie die voor het hele Dommeldal is opgesteld voor het plan Dommelkwartier.

Planning
Vanaf maandag 27 februari wordt gestart met het benodigde grondwerk voor de herplant en het trekken van extra sloten voor de ontwatering van het gebied. Na de herplant zullen de paden aangelegd worden om het gebied weer toegankelijk te maken voor de omgeving.

Meer informatie
Bewoners van het gebied (in Dommelen en 't Gegraaf) ontvangen een brief van de gemeente over de herplantingswerkzaamheden.

Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083699.

Bron: Website Gemeente Valkenswaard
Tags:

0 reacties

Leave a Reply