Cultuurhistorische Waarden Kaart (CWK) Provincie Noord Brabant

De provincie ziet cultuurhistorische waarden als een belangrijk element van de identiteit van Noord-Brabant. Cultuurhistorische waarden verdienen het om behouden te worden, maar vooral ook om als inspiratiebron te worden gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. ?Behoud door ontwikkeling? is hierbij een belangrijk uitgangspunt (Streekplan p. 62). De Cultuurhistorische waardenkaart, waarop de cultuurhistorische waarden van bovenlokaal belang zijn aangegeven, kan daarbij een bruikbaar instrument zijn.

Behalve inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, is de Cultuurhistorische waardenkaart voor de provincie tevens een beleidskader waaraan onder meer bestemmingsplannen, aanvragen voor ontgrondingsvergunningen en subsidieverzoeken worden getoetst.

De Cultuurhistorische waardenkaart is opgebouwd uit verschillende kaartlagen die elk een thema in beeld brengen. De kaartlagen worden hieronder kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting (onderbouwing status, toepassing) vindt u elders op deze site.

Waarschuwing
De Cultuurhistorische waardenkaart bevat een provinciale selectie van ongeveer 30.000 elementen (punten, lijnen en vlakken), die van bovenlokaal belang zijn. De 'witte vlekken' op de kaart kunnen echter ook waardevolle elementen bevatten! Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is zorgvuldigheid geboden en is een nadere inventarisatie van cultuurhistorische waarden op het schaalniveau van het plangebied wenselijk.

Bron: Website CHW provincie Noord Brabant
Bekijk de CWK hier online.
Tags: ,

0 reacties

Leave a Reply