Bergen

Zandverstuivingen ontstonden toen de heiden tegen het einde van de middeleeuwen werden kaalgevreten door de vele schapen. Het teveel aan deze dieren werd veroorzaakt door de grote vraag naar wol. Toentertijd leverde de productie en export daarvan een belangrijke bijdrage aan de economie. Bovendien werden op de heide plaggen gestoken die vermengd met mest dienden voor de bemesting van akkers. Ook dat tastte de heidebegroeiing aan.

Door het verdwijnen van de begroeiing verstoof het zand, wat soms zelfs ten koste ging van de akkers die overstoven werden. Het proces van verstuiving werd aan het einde van de 19de eeuw gestopt door de aanplant van dennen. Slechts op weinig plaatsen in Brabant zijn nog zandverstuivingen te zien. Het bekendste voorbeeld zijn de Loonse en Drunense duinen. Een kleinere zandverstuiving vindt men onder meer in de Wouwse plantage en de Eerdse bergen bij Veghel. Een nog uit de ijstijd daterende zandverstuiving is die van de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom.

Bron: Website van Thuis in BrabantBergen in Valkenswaard
Turfberg, Malpieberg, Wolfsberg, Stepkesberg (zie foto boven), Vossenberg, Stropersberg, Galgenberg, Petersberg, Meelberg, Hoogensche berg
Tags:

0 reacties

Leave a Reply